замаян

замаян
прил. - зашеметен
прил. - несигурен, колеблив, нестабилен
прил. - упоен, сънлив, безразличен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • безразличен — прил. безучастен, хладен, апатичен, индиферентен, равнодушен, студен, пасивен, бездушен, безчувствен, неутрален, безгрижен прил. чужд, безинтересен прил. вял, безстрастен прил. аполитичен прил. безизразен прил. коравосърд …   Български синонимен речник

  • блъснат — гл. пернат, смахнат, дръпнат, бишнат, налудничав, луд, завеян, извеян, замаян, умопомрачен, ненормален, чалнат, своеобразен, своенравен, халосан, ударен в главата …   Български синонимен речник

  • въртоглав — прил. замаян, зашеметен прил. щур, щурав, безразсъден, луд, побъркан, налудничав, неразумен …   Български синонимен речник

  • гламав — прил. записан, занесен, замаян, слабоумен, малоумен, тъпоумен, глупав, наивен, нелеп, извеян, глуповат, глупавичък …   Български синонимен речник

  • залисан — прил. слисан, смутен, замаян, смаян, зашеметен, объркан, шашардисан, унесен, погълнат, уплашен, разтревожен, обезпокоен прил. разсеян, замесен, заплеснат, забраван прил. гламав, глупав, шантав, пернат, завеян, занесен, ударен в главата …   Български синонимен речник

  • заплес — същ. записан, разсеян, занесен, забраван, заплеснат същ. замаян, смахнат …   Български синонимен речник

  • заплеснат — гл. заплес, записан, разсеян, занесен, забраван гл. замаян, смахнат …   Български синонимен речник

  • зашеметен — гл. забъркан, замаян, изумен, шашардисан, занесен, забравен, захласнат, заплеснат, в несвяст …   Български синонимен речник

  • колеблив — прил. безволев, слабохарактерен, стеснителен, отстъпчив, свенлив прил. нерешителен, раздвоен, малодушен, несмел, несамоуверен, страхлив, плах, боязлив прил. непостоянен, неустановен, неустойчив, променчив, неопределен, непоследователен, изменчив …   Български синонимен речник

  • несигурен — прил. изложен на опасност, заплашен, рискован прил. спорен, проблематичен, съмнителен, колеблив, непостоянен, нерешителен, уклончив, неустановен, нестабилен, напразен, разклатен прил. смътен, като в мъгла, неясен, неопределен, неизвестен прил.… …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”